مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو برزیلی آقایان برگزار شد

مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو برزیلی آقایان برگزار شد و نفرات اول تا سوم هر وزن مشخص شدند

گالری تصاویر

به بالای صفحه بردن