اولین دوره داوری جوجیتسو برزیلی BJJ

اولین دوره استاژ داوری جوجیتسو برزیلی ( BJJ) در بخش آقایان و بانوان بصورت مجزا در تاریخ هشتم مرداد یک هزار چهارصد با همکاری رئیس کمیته هانشی امیر همسایه، اعضای هیئت رئیسه، کمیته فنی و با حمایت فدراسیون انجمن‌های ورزش های رزمی و ناظر محترم جناب آقای مهدی بهتری برگزار گردید.
در بخش آقایان حسین نظافت، علی رضا سکوتی و سید رضا موسوی مسئولیت آموزش را برعهده داشتند.
در بخش بانوان سرکار خانم سلیمانی بخش آموزش را بر عهده داشتند.
آموزش از ساعت 9 صبح تا ساعت 13 با رعایت پروتکلهای بهداشتی (تب سنجی، ماسک، موادضد عفونی ودستکش برگزار شد.
در این دوره بیشتر از 100 نفر از استانهای کشور و تهران شرکت داشتند و با حضور افتخاری استاد پررو از کشور اسلواکی و استاد متقیان برگزار گردید.
پس از پایان دوره به نفرات شرکت کننده لوح تقدیر اهدا شد.
جا دارد از جناب آقای مهدی بهتری بخاطر زحماتشان در این دوره تشکر و قدردانی کنیم و امیدوارم فدراسیون انجمن‌های ورزش های رزمی همچنان حامی ورزشکاران این رشته پرطرفدار باشند.

 

به بالای صفحه بردن