قوانین

قوانین داوری IBjjF

قدرت داور؟ داور وسط قدرتمند ترین مرجع داوری در حین مسابقه می باشد تصمیم داور در مورد نتیجه نهایی مسابقه قطعی و غیر قابل برگشت می باشد تغییر نتیجه مسابقه فقط در شرایط زیر قابل برگشت میباشد اگر نتیجه اعلام …

قوانین داوری IBjjF ادامه مطلب »

قوانین داوری جوجیتسو

قدرت داور؟ داور وسط قدرتمند ترین مرجع داوری در حین مسابقه می باشد تصمیم داور در مورد نتیجه نهایی مسابقه قطعی و غیر قابل برگشت می باشد تغییر نتیجه مسابقه فقط در شرایط زیر قابل برگشت میباشد اگر نتیجه اعلام …

قوانین داوری جوجیتسو ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن