ایران جوجیتسو

  • تهران


جوجیتسو رزاقی

  • آذربایجان غربی مجموعه ورزشی تختی سالن جودو


کنشین

  • تهران تهران ورامین خیرآباد خیابان شهید زواره انتهای بوستان ۲ باشگاه شهید محمودی


استار جوجیتسو ایران

  • تهران -


استار جوجیتسو

  • USA 3730 N. Josey Lane, Suite 114, Carrollton, TX 75007


پاور بی جی جی

  • کردستان سقز