قوانین داوری IBjjF

قدرت داور؟

داور وسط قدرتمند ترین مرجع داوری در حین مسابقه می باشد

تصمیم داور در مورد نتیجه نهایی مسابقه قطعی و غیر قابل برگشت می باشد

تغییر نتیجه مسابقه فقط در شرایط زیر قابل برگشت میباشد

 • اگر نتیجه اعلام امتیازات مسابقه بر روی تابلو به اشتباه خوانده شده باشد
 • اگر مبارز اعتراف کند که حریف را با اجرای یک حرکت غیر قانونی که از چشم داور دور مانده وادار به تسلیم کرده
 • در صورتی که داور مرتکب اشتباه شود و لحظاتی بعد در حین مسابقه متوجه اشتباه خود شود اجاره دارد اشتباه خود تصحیح کند و امتیاز یا تصمیم خود درباره مبارزه را به اجرا بگذارد
  توجه : برای اینکه نتیجه مسابقه تغییر کند شرایط زیر باید در نظر گرفته شود
 • داور این اختیار را دارد که در صورت تغییر نظر در مورد امتیازات در حین مسابقه آنها را تغییر دهد! تعیین نتیجه نهایی مسابقه از اختیارات مسلم داور میباشد
 • داور باید در جریان کامل اوزان و وزن کشی ها باشد و در صورت اینکه احساس مشکلی در ضمینه وزن مبارزین وجود دارد می تواند جلوی انجام مسابقه را بگیرد

 

وضعیت داوران

برگزار کننده مسابقه میتواند بین 1 تا 3 داور را برای انجام یک مسابقه برگزیند (بسته به نظر برگزار کننده)

 • در چنین شرایطی بجز داور وسط . دو داور در دو گوش دوشک درست روبروی یکدیگر بر روی صندلی خواهند نشست
 • هر دو داور کناری دارای قدرت مطلقه همچون داور وسط می باشند و هر تصمیمی باید به تایید حداقل دو داور از سه داور برسد
 • در صورت بروز هر گونه ناهماهنگی و اشتباه میان داوران هر دو داور کناری باید تا آخر مسابقه بر روی صندلی خود نشسته و حق بلند شدن ندارند
 • در صورت بروز هر گونه شک و تردید در تصمیم داور وسط ! داور کناری موظف به بلند کردن پرچم و کمک به داور وسط در راستای اعمال تصمیم درست می باشد
 • در صورتی که مبارزه با امتیاز مساوی میان طرفین پایان پذیرد! هر سه داور وسط و کناره ها باید سر جای خود باقی بمانند و با علامت دست به داور وسط نظر خود را درباره برنده مسابقه اعلام کنند در صورتی که داور وسط تصمیم به رد صلاحیت یکی از مبارزین بگیرد اول باید با علامت دست آنرا به داوران کناری اعلام کند و بعد نظر آنها را بخواهد. در صورت تایید یکی از داوران کناری حکم به اجرا گذاشته خواهد شد

 

وظایف داوران

دعوت مبارزان به وسط دوشک یکی از وظایف داور می باشد

داور موظف است که قبل از شروع مبارزه لباس و کمربند مبارزان را بازدید و تایید کند. در صورتی که داور تشخیص دهد که البسه یکی از مبارزان دارای مشکل و مورد تایید قوانین البسه مسابقات بی جی جی نیست! میتواند حکم انجام نشدن مبارزه و حتی رد صلاحیت مبارز متخلّف شود

تایید وضعیت استقرار مبارزان در محل تعیین شده برای شروع مبارزه از وظایف داور می باشد (هر دو مبارز گی همرنگ پوشیده اند)

دادن امتیاز به مبارزان و اعلام آن به میز شمارش آرا بنا بر وضعیت استقرار مبارزان و استفاده از مچ بند زرد رنگ می باشد. به این صورت که یکی از مبارزان یک کمربند سبز و زرد رنگ را به کمر بسته و در سمت راست داور مستقر خواهد شد (داور هم یک مچ بند زرد به دست راست خواهد بست) داور برای اعلام امتیاز برای مبارز دارنده کمربند سبز و زدر رنگ از دست راست خود که مچ بند زرد به آن بسته است استفاده خواهد کرد و از دست چپ خود برای اعلام امتیاز مبارز دیگر

توجه : وضعیت استقرار مبارزان بر مبنای رنگ (گی) از وظایف داور می باشد

 • در صورتی که یکی از مبارزان گی آبی و دیگری سفید پوشیده است ( فقط سه رنگ سفید .آبی و سیاه مجاز می باشد) مبارزی که گی آبی پوشیده است باید در سمت راست داور مستقر شود. (دیگر نیازی به کمربند سبز و زرد نیست)
 • در صورتی که یکی از مبارزان گی آبی و دیگری سیاه پوشیده است مبارزی که گی آبی پوشیده است باید در سمت راست داور مستقر شود.
 • در صورتی که یکی از مبارزان گی سفید و دیگری سیاه پوشیده است مبارزی که گی سیاه پوشیده است باید در سمت راست داور مستقر شود.
  اعلام شروع مبارزه از وظایف داور می باشد
 • داور موظف است در صورت که تشخیص دهد ادامه مبارزه به صلاح مبارزان نیست تا از ادامه مبارزه جلوگیری کند
 • داور موظف است که در صورت خروج مبارزان از محوطه دوشک مبارزه را قطع و آنها را با حفظ وضعیت به مرکز دوشک باز گرداند(مبارزه باید در مرکز دوشک و همان وضعیتی که در لحظه خروج از دوشک بودند ادامه یابد)
 • در صورتی که یکی از مبارزان در خارج از دوشک (منطقه کناری دوشک ولی همچنان بر روی دوشک و نه خارج از آن) در حال اجرای حرکت سابمیشن باشد داور نباید مبارزه را قطع کند!
 • در صورتی که یکی از مبارزان در حال اجرای حرکت سابمیشن باشد و رقیب او برای فرار از مخمصه به کل از دوشک خارج شود داور باید بازی را قطع نموده و مسابقه را به صورت سر پا از وسط دوشک مجددا آغاز کند و دو امتیاز به شخصی که در حال اجرای سابمیشن بود و به خاطر فرار عمدی حریف به خارج از دوشک آنرا از دست داده است بدهد.

دستورات اشاره ای و کلامی داور

داور مسابقه باید از یکسری حرکات و دستورات زبانی خاص برای برقراری ارتباط با مبارزان. داوران کناری و میز شمارش امتیازات استفاده کند. در زیر لیست کامل این علایم را میبینیم

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

 

فرمان آمدن مبارزان بر روی دوشک

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

شروع مسابقه

دستور به صورت گفتاری:

Combat

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

 

توقف یا پایان مسابقه

دستور به صورت گفتاری:

PAROU

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اخطار برای کم تحرکی یا دزدیدن زمان

دستور به صورت گفتاری:

LUTE

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام اخطار به دلایل دیگر

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

 

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام رد صلاحیت مبارزه برای شروع یا ادامه

مبارزه

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام امتیاز اجرای ناقص فن (advantage)

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

 

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام دادن 2 امتیاز به میز شمارش امتیازها

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام دادن 3 امتیاز به میز شمارش امتیازها

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

 

 

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام دادن 4 امتیاز به میز شمارش امتیازها

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

 

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام کسر امتیاز به میز شمارش امتیازها

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام کسر برنده مبارزه

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام مرتب کردن گی (GI)

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

 

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام بستن کمربند

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام بازگشت مبارزان به مرکز دشک

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام دستور برخاستن از زمین

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

دستور به صورت اشاره مطابق عکس:

اعلام دستور برگشتن به روی زمین و ادامه

مسابقه از همان وضعیتی که مبارزان قبل از

دستور سرپا مشغول مبارزه بودند

دستور به صورت گفتاری:

ندارد

پیروزی و شکست مبارزان بر پایه تصمیم داور

 • Submission (تسلیم شدن)
 • Stoppage (مصدومیت)
 • Disqualification (رد صلاحیت مبارز)
 • Loss of consciousness (از دست دادن هشیاری در اثر خفه شدن و یا شدت درد)
 • Score (شمارش امتیاز)
 • Referee decision (تصمیم داور به هر دلیل)

 
Submission (تسلیم شدن)

هر زمان که مبارزه اقدام به دو بار زدن پیاپی کف دست به بدن حریف و یا زمین کند (Tap out) سابمیشن محاسبه خواهد شد

هر زمان که مبارزه اقدام به دو بار زدن پیاپی کف پا به زمین کند (Tap out) سابمیشن محاسبه خواهد شد

وقتی که به صورت گفتاری دو با پیاپی میگوید تپ تپ (Tap) باز هم سابمیشن محاسبه خواهد شد

هر زمان که مبارز از شدت درد شروع به داد و فریاد کند به تشخیص داور مسابقه متوقف و اعلام سابمیشن خواهد شد

Stoppage (مصدومیت)

هر زمان که یکی از مبارزین به دلیل گرفتگی عضلات باعث توقف مبارزه شود مبارزه متوقف و حریف او پیروز اعلام میشود

هر زمان که مبارز در وضعیت سابمیشن گرفتار شود و با وجود درد حاظر به تسلیم نشود داور میتواند مبارزه را متوقف و حریف را پیروز اعلام کند

هر زمان که دکتر مسابقات تشخیص دهد که مبارز مصدوم قادر به ادامه مسابقه نیست مسابقه به نفع حریف پایان داده میشود

مبارز در صورت خونریزی میتواند تا دوبار تقاضای مراقبتهای پزشکی برا قطع خونریزی کند اما پس از دو بار اگر خونریزی همچنان ادامه پیدا کند مسابقه به نفع حریف پایان داده خواهد شد

هر زمان که مبارز در اثر خستگی و یا هیجان کنترل خود بر بدن خود را از دست بدهد (مثل از دست دادن کنترل ادرار و یا استفراغ کردن) مبارزه به نفع حریف پایان داده میشود

Disqualification (رد صلاحیت مبارز)

هر زمان که یکی از مبارزان یکی از حرکات غیرقانونی به صورت تعمدی و یا حتی اتفاقی انجام دهد داور میتواند مبارزه را قطع و اعلام رد صلاحیت برای مبارز خاطی کند و مبارزه به نفع حریف پایان داده خواهد شد

Loss of Consciousness (از دست دادن هشیاری)

در صورتی که مبارز به هر دلیلی (مثل چوک شدن) به جز اجرای تکنیکهای غیر قانونی توسط حریف هشیاری خود را از دست بدهد مبارزه به نفع حریف پایان داده خواهد شد

Scoring (امتیاز دهی)

پس از پایان زمان قانونی مسابقه و تسلیم نشدن هیچکدام از مبارزان برنده مسابقه با شمارش امتیازات اعلام میشود


4 امتیاز

Mount (ماونت)

Back mount (ماونت از پشت)

Back control (کنترل پشت)


3 امتیاز
Side Mount (ماونت از گوشه ها)


2 امتیاز
Takedown (زمین زدن)

Sweep (جابجا کردن وضعیت)

Knee on belly (زانو روی شکم)


داور باید براساس وضعیتهای بدست آمده توسط مبارزان مطابق جدول زیر امتیازات را به میز شمارش امتیاز اعلام کند

وضعیتهای برتر (برای کسب امتیاز)

Advantages (برتری یا امتیاز اجرای فن)

نکته : برتری به امتیازی گفته میشود که مبارز فنی را ناقص اجرا کرده و موفق به گرفتن امتیاز و یکی از وضعیتهای قابل امتیاز دهی نشده است! در آن صورت یک امتیاز برتری (به صورت جداگانه از امتیازهای اصلی) داده خواهد شد

پس از پایان زمان قانونی مسابقه و تسلیم نشدن هیچکدام از مبارزان و مساوی بودن امتیازات آنها برای تعیین برنده مسابقه امتیازهای برتری یا همان اجرای فن آنها محاسبه خواهد شد

Penalties (جریمه یا اخطار)

پس از پایان زمان قانونی مسابقه و تسلیم نشدن هیچکدام از مبارزان و مساوی بودن امتیازات معمولی و امتیازات برتری آنها برای تعیین برنده مسابقه امتیازهای پنالتی و یا همان اخطارها آنها محاسبه خواهد شد

Referee Decision (تصمیم داور)

پس از پایان زمان قانونی مسابقه و تسلیم نشدن هیچکدام از مبارزان و مساوی بودن امتیازات معمولی و امتیازات برتری و پنالتی ها داور و یا داوران (در صورت 3 داوره بودن مسابقه) موظف است به تشخیص خود و با برداشتی که از مبارزه طرفین و میل به پیروزی و تلاش برای پیروزی از مبارزان دیده است یکی از آنها را عنوان پیروز مسابقه اعلام کند

Scoring(شمارش امتیازها)

 • امتیازها باید توسط داور وسط به میز امتیاز شماری اعلام شود. برای دادن امتیاز مبارز باید یکی از وضعیتهای قابل امتیاز دهی را به دست آورده و وضعیت را برای حداقل 3 ثانیه حفض نماید
 • اگر یکی از مبارزان در وضعیت سابمیشن باشد و حریف برای فرار از دست او به محدوده خارج از دشک فرار کند داور باید مبارزه را از جریان بیندازد و مبارزین را به وسط دشک فرا بخواند و مبارزه مجددا از سرپا آغاز شود و 2 امتیاز هم به مبارزی که وضعیت سابمیشن را در اختیار داشته اما به خاطر فرار حریف به خارج از دوشک آنرا از دست داده است داده خواهد شد
 • اگر مبارزی وضعیت را بدست آورد و امتیاز صادر شود دیگر نمیتواند به منظور کسب امتیاز مجدد از همان وضعیت آن وضعیت را رها کرده و مجددا به آن بازگردد! در صورت چننین کاری امتیاز مجددی داده نخواهد شد
 • در صورتی که مبارز وضعیت امتیاز دهی را بدست آورد ولی در همان حالت خود نیز در وضعیت سابمیشن گرفتار شده باشد برای بدست آوردن امتیاز باید اول از کمند سابمیشن رهایی یابد و بعد وضعیت را برای 3 ثانیه نگه دارد تا امتیاز از جانب داور صادر شود
 • در صورتی که یکی از مبارزان پشت حریف را در وضعیت سر پا در اختیار بگیرد هیچ امتیازی تعلق نخواهد گرفت! برای دریافت امتیاز باید وضعیتهای امتیاز دهی بر روی زمین به دست بیاید و برای 3 ثانیه نگه داشته شود
 • اگر مبارز شروع به انجام تکنیکهای زمین زدن بکند و حریف برای فرار از تیک داون شدن فورا حریف را به داخل گارد بسته خود بکشد! 2 امتیاز تیک داون برای مبارزی که قصد اجرای تیک داون را داشت محاسبه خواهد شد و مبارزه از داخل گارد حریف ادامه پیدا خواهد کرد
 • اگر مبارز دارای گریپ بر روی شلوار حریف باشد و حریف برای فرار از وضعیت فورا حریف را به داخل گارد بسته خود بکشد! 2 امتیاز تیک داون برای مبارزی که گریپ بر روی شلوار حریف را داشت محاسبه خواهد شد و مبارزه از داخل گارد حریف ادامه پیدا خواهد کرد
  نکته : در مواقعی که مبارز وضعیتی را پس از سویپ بدست می آورد داور امتیازات را جمع میکند و به میز شمارش آرا اعلام میکند

مثال : انجام حرکت سویپ (2 امتیاز) و بلافاصله گرفتن وضعیت مونت (4 امتیاز) در صورتی که 3 ثانیه حفض شود جمعا 6 امتیاز را به همراه خواهد داشت در صورت عدم موفقیت در 3 ثانیه نگه داشتن بنا به تشخیص داور هیچ امتیازی داده نخواهد شد! (معمولا یک امتیاز برتری داده میشود)

وضعیتهای امتیاز آور

Take down (زمین زدن) 2 امتیاز

 

هر زمان که یکی از مبارزان دیگری را به زمین بزند یا حریف را وادار کند که خود به زمین برود (از سر ناچاری به وضعیت گارد لاکپشت برود) 2 امتیاز لحاظ خواهد شد

(مثال : مطابق عکس)

 • وقتی که مبارز در گوشه دوشک اقدام به تیک داون کند باید هر دو پایش در محوطه قانونی دوشک باشد در غیر این صورت امتیازی داده نخواهد شد.
 • وقتی که مبارز در گوشه دوشک اقدام به تیک داون کند باید هر دو پایش در محوطه قانونی دوشک باشد و پس از انجام فن اگر در خارج از محوطه دوشک فرود بیاید و یکی از وضعیتهای برتر را بدست بیاورد داور مسابقه را قطع و مجددا از وسط دوشک و از همان وضعیت برتر بدست آمده آغاز خواهد کرد و مبارز باید 3 ثانیه وضعیت را نگه دارد تا امتیاز کامل فن صادر شود
 • اگر یکی از مبارزان یکی از زانوانش بر روی زمین باشد و حریف اقدام به تیک داون کند فقط در صورتی امتیاز تیک داون به حریف داده خواهد شد که حریف هنگام اجرای فن ایستاده بر روی هر دو پا باشد
 • اگر یکی از مبارزان حریف را زمین بزند و حریف بعد تیک داون شدن فورا بدل بزند و حریف را تیک داون کند و بتواند وضعیت را از آن خود کند هیچ امتیازی به مبارزی که تیک داون اول را زده است داده نخواهد شد (فقط یک امتیاز برتری داده میشود) و دو امتیاز کامل برای تیک داون به مبارزی که بدل زده است داده خواهد شد
 • اگر مبارز اقدام به تیک داون کند و در همان لحظه حریف او را پس از تیک داون به داخل گارد بسته خود بکشد هیچ امتیازی به طرفین داده نخواهد شد

Pass ( مونت از کناره ها یا گارد پس ) 3 امتیاز

وقتی که مبارز از گارد حریف خود عبور کند و یکی از 3 وضعیت ساید (SIDE) که شامل ساید مونت . هالف گارد و نورد ساود را به دست آورده و آنرا برای سه ثانیه کنترل کند 3 امتیاز دریافت خواهد کرد

ساید مونت حریف بر روی شانه

نورد ساود

ساید مونت

نکته اول : گارد به وضعیتی گفته میشود که مبارز با اتکا به پاهای خود جلوی حریف خود را بگیرد و اجازه بدست آوردن وضعیتهای برتر را به حریف از طریق پاهایش ندهد

نکته دوم : وضعیت هالف گارد وضعیتی میباشد که مبارز یکی از پاهای حریف را میان پاهای خود گیر می اندازد و اجازه عبور به سمت ساید مونت و نورد ساود را به حریف نمیدهد

 

 

نکته سوم : وضعیت پاهای حریف در هالف گارد نشان دهنده وضعیت هالف گارد او خواهد بود (هالف گارد و یا ریورس هالف گارد)

مانند عکس :

هالف گارد برعکس

هالف گارد

وضعیت زانو بر روی شکم

وضعیتی میباشد که مبارز زانوی خود را بر روی شکم/ سینه/ دنده حریف قرار داده و صورتش رو به حریف و در حالی که پای دیگرش کاملا از قسمت زانو صاف شده و کف پایش بر روی زمین است و باید آنرا برای 3 ثانیه نگاه دارد

 

 

درست مطابق عکس :

امتیاز داده خواهد شد

امتیاز داده نخواهد شد

Mount and Reverse Mount (مونت و مونت برعکس)

به وضعیتی گفته میشود که مبارزه بر روی شکم / سینه حریف خود در حالی که یک و یا هر دو زانویش بر روی زمین و صورتش کاملا رودررو با حریف میباشد وضعیت مونت گفته میشود (البته میتواند یکی از زانوانش را از روی یکی از دستان حریف عبور دهد و نه هر دو )

مانند عکس :

مونت از کنار

 

امتیاز داده خواهد شد

مونت معمولی . روی پاها بر روی ساق حریف

مونت معمولی

 

مونت تکنیکال

مونت از پشت

مونت بر روی یک دست

 

 

 

 

امتیازی داده نخواهد شد

مونت برعکس

مونت بر روی هر دو دست

Back Control (کنترل پشت 4 امتیاز)

به وضعیتی گفته میشود که مبارز در حالی که دستها و پاها را در داخل بدن حریف انداخته است پشت حریف را کنترل میکنید. 3 ثانیه کنترل وضعیت مساویست با 4 امتیاز کامل.

امتیاز داده می شود

 

امتیاز داده نمی شود

Sweep (سویپ 2 امتیاز)

هر زمان مبارزی که در خاک نشسته حریف را با اجرای فن زمین بزند و خود وضعیت برتر را به دست آورد و 3 ثانیه آن را نگه دارد 2 امتیاز سویپ داده خواهد شد

مثال : مانند عکس

هر زمان که مبارز بر روی زمین با اجرای فن حریف را بچرخاند و در صدد گرفتم وضعیت برتر باشد اما حریف ناگهان بچرخد و هر دو دست و پاها را جمع کند (وضعیت لاک پشت) فقط در شرایطی که مبارز پشت حریف را بگیرد و هر دو دست را به حالت کلینچ در داخل بدن حریف داشته باشد 2 امتیاز سویپ داده خواهد شد

مثال : مانند عکس

اگر مبارز در وضعیت گارد و یا هالف گارد باشد و ناگهان از جایش بلند شود و حریف را زمین بزند (او را به وضعیت گارد ببرد) و وضعیت را برای 3 ثانیه کنترل کند 2 امتیاز سویپ داده خواهد شد

توجه : نمونه های بالا فقط مثالی از صدها تکنیک می باشد و منظور فقط مثال زدن بوده است

ADVANTAGES (امتیاز برتری)

برتری امتیازی میباشد که به مبارز برای اجرای فن داده میشود به اینصورت که مبارز با اجرای فن به یکی از وضعیتهای برتر دست یافته اما موفق به کنترل آن برای 3 ثانیه کامل نمیشود! در چنین حالتی فقط یک امتیاز برتری داده میشود که تشخیص اینکه امتیاز برتری باید داده شود و یا خیر به عهده داور مسابقه میباشد

امتیاز برتری در شرایطی که یکی از مبارزین دیگری را در وضعیت سابمیشن دارد و موفق به اجرای کامل آن نمیشود (حریف فرار میکند) هم به مبارز داده میشود

نکته : فقط در شرایطی که ریسک سابمیشن بالا باشد امتیاز برتری داده میشود

مانند عکس :

برتری داده نخواهد شد

برتری داده خواهد شد

 • امتیاز برتری حتی میتواند پس از پایان مسابقه و قبل از اعلام نتایج توسط داور به مبارز داده شود
 • امتیاز برتری فقط در شرایطی که دیگر هیچ شانسی برای گرفتن امتیاز وجود ندارد به مبارز داده میشود

مبارزی که به یک و یا چند وضعیت امتیاز دهی رسیده ولی در همان حال در کمند سابمیشن اسیر شده است فقط در شرایطی امتیاز برتری به او تعلق میگیرد که تا آخر مسابقه نتواند از کمند سابمیشن رهایی یابد! (در صورت رهایی امتیاز کامل وضعیت برتر داده میشود)

امتیاز برتری از تیک داون

 • اگر مبارز با موفقیت اقدام به تیک داون کند ولی نتواند وضعیتی بدست آورد و یا نتواند برای 3 ثانیه وضعیت را کنترل کند یک امتیاز برتری داده خواهد شد
 • اگر مبارز اقدام به تیک داون کند و حریف برای فرار از تیک داون به خارج از دوشک برود یک امتیاز برتری داده خواهد شد

امتیاز برتری برای عبور از گارد (ساید مونت)

 • هر زمان که حریف برای فرار از پس شدن دست و پاهایش را به داخل شکم جمع کند و خود را یه شکل یک توپ در بیاورد امتیاز برتری داده خواهد شد
 • هر زمان که حریف به وضعیت هالف گارد برسد (به ریورز هالف گارد برتری داده نمیشود)
 • زمانی که مبارز وضعیت زانو روی شکم را بدست آورد اما کف پای دیگرش روی زمین نباشد به جای امتیاز کامل فقط یک امتیاز برتری داده میشود

امتیاز برتری از وضعیت مونت

 • زمانی که مبارز در وضعیت مونت بر روی سینه حریف نشسته است و یکی از زانوها و یا هر دو بر روی زمین نمی باشد (کف پاها روی زمین است) و هر دو دست حریف در زیر پاهای مبارز به تله افتاده است یک امتیاز برتری داده میشود.

امتیاز برتری از وضعیت پشت

 • وقتی که مبارز وضعیت پشت را در اختیار دارد و هر دو پا را در داخل بدن حریف قرار داده اما موفق به بستن کمربند دست نمیشود (Sit Belt) و به جای آن دو دست حریف را گرفته است به جای دادن امتیاز کامل وضعیت پشت یک امتیاز برتری داده میشود.
 • وقتی که مبارز وضعیت پشت را در اختیار دارد و هر دو پا را در داخل بدن حریف به صورت کراس روی هم انداخته است و یا فقط یکی از پاها را داخل بدن حریف قرار داده و دیگری بیرون است و یا پاها را به حالت ترای انگل (Triangle Body) بسته است فقط یک امتیاز برتری داده میشود.

امتیاز برتری از سویپ

 • زمانی که مبارز حرکت سویپ را اجرا و بالانس حریف را به هم زند و برای کامل کردن آن و گرفت وضعیت برتر حریف را به خارج از منطقه دوشک ببرد فقط یک امتیاز برتری داده خواهد شد
 • زمانی که مبارز از وضعیت گارد بسته اقدام به سویپ و زدن حریف کند و پس از انجام آن گارد را به قصد گرفتن وضعیت برتر باز کند اما موفق نشود فقط یک امتیاز برتری داده خواهد شد.
 • مبارز در وضعیت گارد 50/50 اقدام به سویپ و زمین زدن حریف میکند و بعد پاهای حریف را باز و به قصد گرفتن وضعیت برتر کنار میزند اما موفق نمیشود! در چنین شرایطی فقط یک امتیاز برتری داده میشود.
 • زمانی که هر دو مبارز در آن واحد اقدام به کشیدن یکدیگر به درون گارد خود کنند به مبارزی که اول وضعیت تاپ (بالا) را به دست آورد یک امتیاز برتری داده خواهد شد.

شرایطی که امتیاز برتری داده نخواهد شد!؟

 • به تله افتادن در هالف گارد در شرایطی که مبارز دارای وضعیت برتر بوده است هیچ امتیاز برتری برای مبارز به ارمغان نخواهد آورد
 • مبارزی که توسط حریف تیک داون شود ولی موفق به فرار فوری شود و وضعیت تاپ را بدست آورد هیچ امتیاز برتری بدست نخواهد آورد
 • مبارزی که موفق به انجام حرکت سویپ شود ولی تلاشی برای کامل کردن آن و گرفتن وضعیت برتر نکند امتیاز برتری بدست نخواهد آورد

خطاها (Fouls)

خطاها یا تکنیکی هستند و یا انضباطی که توسط مبارز در قبل . بعد و یا حین مسابقه انجام میشود

انواع خطاها؟

 • خطاهای شدید (Server Fouls)
 • خطاهای جدی (فنی) (Serious Fouls)
 • خطای کم کاری (Competiveness Fouls or Stalling)

خطاهای شدید (تکنیکی و انضباطی)

خطاهای تکنیکی :

 1. لباس مبارز (GI) دارای مشکل باشد (پارگی یا اندازه قانونی) و مبارز نتواند در زمان تعیین شده آن را تعویض کند.
 2. زمانی که مبارز برای فرار از سابمیشن عمدا از محدوده دشک فرار کند.
 3. اگر مبارز عمدا تلاش کند که خود را در وضعیتی قرار دهد که به نظر بیاید حریف در حال اجرای یک حرکت خطا به قصد رد صلاحیت کردن حریف از سمت داور باشد.
 4. اگر مبارز در زیر لباس مبارزه خود لباس زیر نپوشیده باشد.
 5. در قسمت بدون گی (NoGi) مبارز به بدن خود روغن و یا هر چیز چرب کننده ای به قصد لیز خوردن حریف زده باشد.
 6. اگر مبارز لباس یا هر نوع الیافی در زیر لباس مبارزه به قصد اخلال در گرفتن گریپ از سوی حریف پوشیده باشد.
 7. اگر مبارز هر گونه ماده ای به لباس مبارزه خود به قصد لیز خوردن دست و گریپ حریف مالیده باشد.
 8. اگر مبارز هر گونه سابمیشن و یا وضعیتی که در رده کمربندی او غیرقانونی می باشد را اجرا کند.

 

 

جدول فنون قانونی و غیر قانونی در رده های مختلف

حرکات غیر قانونی (خطاهای انضباطی)

گرفتن انگشتان حریف خطا محسوب میشود و در صورتی که داور تشخیص دهد که مبارز عمدا اینکار را کرده است مبارز رد صلاحیت خواهد شد

 

 

 • وقتی که مبارز با القاب و رفتار زشت و بی ادبانه داور مسابقه , میز شمارش آرا , حریف خود را در حین و یا قبل و بعد از مبارزه مورد خطاب قرار دهد
 • هر زمان که مبارز اقدام به حمله مستقیم (ضربات دست و پا) کشیدن موی حریف, گاز گرفتن , فشار یا ضربه عمدی به بیضه ها , فرو کردن انگشت در چشم کند

خطاهای فنی (میتواند منجر به اخطار/کسر امتیاز و یا رد صلاحیت شود)

 • زمانی که مبارز بدون داشتن هیچ گونه گریپی اقدام به نشستن و یا گذاشتن زانو بر روی حریف کند
 • زمانی که مبارز در حالت سرپا اقدام به فرار از دست حریف به خارج از محدوده دشک میکند
 • زمانی که مبارز بدون هیچ دلیلی حریف را به خارج از محدوده دشک هول میدهد
 • زمانی که مبارز بر روی زمین قرار دارد به قصد فرار از مبارزه خود را به سمت خارج ار محدوده دشک ببرد

 

 • وقتی که مبارز از روی زمین بلند شود و اقدام به فرار از دوشک مبارزه کند
 • هر زمان مبارز عمدا کمربند خود را به منظور ایجاد وقفه در مبارزه باز کند (کمربند باید همیشه بسته باشد)
 • هر زمان مبارز اقدام به گرفتن گریپ در داخل سر آستینها و داخل پاچه شلوار حریف کند (انگشتان باید همواره خارج از لباس حریف باشد و اقدام به گریپ کند)

 

 

 

 • هر زمان که مبارز اقدام به صحبت کردن با داور کند (صحبت با داور تحت هر شرایطی غیر قانونی میباشد)
 • هر زمان که مبارز از دستورات داور سر پیچی کند.
 • اگر که مبارز قبل از اعلام نتیجه مبارزه توسط داور محوطه دوشک را ترک کند
 • اگر که مبارز برای جلوگیری از سویپ از محوطه دوشک به قصد اعلام توقف مبارزه به وسیله داور فرار کند

 

 • در مسابقات (NOGI) اگر مبارز اقدام به گرفتن هر گونه گریپ روی لباس حریف کند (تیشرت و شورت)
 • اگر مبارز اقدام به گذاشتن کف دست و یا پا بر روی صورت حریف کند.

 

 

 • اگر مبارزه از روی عمد پایش را درون کمربند حریف فرو ببرد.
 • اگر مبارزه از روی عمد پایش را درون لباس حریف فرو ببرد.
 • اگر مبارز اقدام خفه کردن حریف به وسیله کمربند خود و یا کمربند حریف کند.
 • اگر مبارز اقدام به خفه کردن حریف و یا هر گونه فشار به گردن توسط انگشتان دست کند.
 • اگر مبارز اقدام به بستن راه تنفس حریف از طریق گذاشتن دست بر روی دماغ و دهان حریف کند.

 

 • اگر داور دستور به بستن کمربند دهد و مبارز زمانی بیشتر از 20 ثانیه صرف بستن کمربند کند.
 • اگر مبارز در حین زمان مبارزه از درگیر شدن اجتناب کند و اقدام به راه رفتن در اطراف دوشک و حریف کند.
 • اگر مبارز عمدا اقدام به رفتن به وضعیتهای کند که حریف را در شرایط وضعیتهای غیر قانونی قرار دهد.

خطای کم کاری یا دزدیدن زمان مسابقه (Competiveness Fouls or Stalling)

خطای کم کاری به خطایی گفته میشود که مبارز شروع به نگه داشتن یک وضعیت خاص برای مدت طولانی و دزدیدن زمان مسابقه میکند!

مثال: مبارز حریف را در گارد بسته خود به دام انداخته اما هیچ تلاشی برای اقدام به سویپ حریف و گرفتن موقعیت برتر نمیکند و فقط وضعیت را به نفع خود نگه میدارد! و یا مبارز وضعیت برتر را بدست آورده اما اقدام به سابمیشن و یا عوض کردن وضعیت به منظور گرفتن امتیاز بیشتر نکند.

در چنین شرایطی داور به تشخیص خود میتواند اقدام به دادن اخطار و در صورت تکرار اقدام به رد صلاحیت مبارز کند.

جریمه (Penalty)

جریمه ها طبق نظر داور مسابقه و هر زمان که داور صلاح بداند اعمال خواهد شد. داوران باید برای صادر کردن جریمه ها چارت زیر را در نظر گرفته و طبق تشخیص خود اقدام به صدور رای کنند.

جریمه خطاهای شدید

 1. خطاهای تکنیکی : اعلام رد صلاحیت مبارز از ادامه مسابقه در صورت هر گونه مصدومیت احتمالی (مبارز دچار مصدومیت شده است و قادر به ادامه مسابقه نیست)
 2. خطاهای انضباطی : اعلام رد صلاحیت مبارز از ادامه مسابقه و اخراج از تورنومنت در صورت مرتکب شدن خطای انضباطی.

جریمه خطاهای فنی

داور باید در صورت انجام خطا و تکرار آنها جریمه های زیر را یک به یک اعمال کند(تعداد خطاها در میز شمارش امتیازها ثبت خواهد شد)

 1. اعلام دریافت اخطار به مبارز.
 2. اعلام یک امتیاز برتری برای حریف.
 3. اعلام 2 امتیاز کامل برای حریف.
 4. رد صلاحیت مبارز از ادامه مسابقه.

توجه : اگر مبارز قبلا به دلیل خطای کم کاری اخطار دریافت کرده باشد اخطار دریافت شده جزو اخطار خطاهای فنی محاسبه خواهد شد.

جریمه خطای کم کاری

در صورتی که مبارز اقدام به کم کاری کند داور پس از 20 ثانیه کم کاری مبارز با گفتن کلمه لوته (Lute) به مبارز اعلام اخطار خواهد کرد! این اخطار در زمره اخطارهای فنی محاسبه خواهد شد و داور مطابق جدول اخطارهای فنی اقدام به دادن رای خواهد کرد.

قوانین لباس (GI)

 • گی باید تهیه شده از کتان خالص باشد و نباید خیلی کلفت باشد (برای گرفتن گریپ ایجاد مشکل میکند).
 • گی هنگام پوشیدن باید تا روی عضله ران برسد و سر آستینها (در حالت ایستاده و دست رو به جلو دراز کرده) نباید بیشتر از 5 سانتیمتر از مچ (عقب و جلو) فاصله داشته باشند .
 • شلوار گی نباید خیلی بلند و یا کوتاه باشد و باید مانند سر آستینها نهایتا 5 سانتیمتر با مچ پا فاصله داشته باشد.
 • کلفتی گی نباید بیش از 1.3 سانتیمتر باشد و یقه گی نباید پهن تر از 5 سانتیمتر باشد
 • گشادی سر آستینها باید به 7 سانتیمتر برسد.
 • گی باید کاملا سالم و بدور از هرگونه پارگی باشد.
 • گی باید شسته و کاملا تمیز و خشک شده باشد.

توجه : در زمان وزن کشی داوران باید حضور داشته و از اجرا شدن تمام موارد ذکر شده اطمینان حاصل کنند

مبارزان پس از وزن کشی دیگر حق تعویض گی خود را ندارند و باید مسابقات را با همان گی تایید شده به پایان ببرند (فقط در صورت پارگی گی در حین مسابقه اجازه تعویض گی داده میشود)

توجه : در صورت نیاز و برای کم کردن ریسک اشتباه داوران میتوانند از ابزار زیر استفاده کنند.

 • کلفتی گی 1.3 سانتیمتر
 • گشادی سر آستینها 7 سانتیمتر
 • پهنای یقه گی 5 سانتیمتر
 • فاصله سر آستینها از مچ 5 سانتیمتر
 • بهداشت شخصی مبارزان
 1. نا خونهای دست و پای مبارزان باید کاملا کوتاه و تمیز باشد
 2. در صورت داشتن موی بلند مبارز باید موهای خود را ببندد تا باعث ایجاد مشکل در حین مبارزه نشود.
 3. مبارزان باید هنگام تردد در اطراف دوشک مبارزه کفش به پا داشته باشند و فقط هنگام آمدن بر روی دوشک باید کفش از پا در آورند.
 4. مبارزین باید عاری از هرگونه بیماری پوستی باشند! یکی از داوران هنگام وزن کشی وضعیت پوستی مبارزان را کنترل خواهد کرد.
 5. مبارزان در صورت داشتن هر گونه زخم پوستی باید ابتدا نامه ای از قسمت پزشکی مسابقات تهیه کنند که ثابت کنند زخم آنها فاقد هر گونه بیماری واگیر دار و خطرناک برای سلامت سایر مبارزان است.
 6. مبارزان هنگام وزن کشی (شامل دسته بدون گی نمیشود) باید گی به تن داشته باشند (وزن کشی با گی انجام و محاسبه میشود).
 7. مبارزان هنگام وزن کشی حق رفتن رو وزنه (باس کول) با کفش را ندارند.
 8. استفاده از هرگونه جسم سخت (طلا و جواهر/ بیضه بند / گوش بند و … ) که بتواند سلامت حریف مبارز را به خطر اندازد قدغن می باشد.
 9. مبارزان در حین مبارزه حق پوشیدن هیچ لباس دیگری (تیشرت/شلوار و …) غیر از گی و در زیر گی را ندارن.

 

 

 

 

 

به بالای صفحه بردن