قوانین داوری جوجیتسو

قدرت داور؟

 • داور وسط قدرتمند ترین مرجع داوری در حین مسابقه می باشد
 • تصمیم داور در مورد نتیجه نهایی مسابقه قطعی و غیر قابل برگشت می باشد
 • تغییر نتیجه مسابقه فقط در شرایط زیر قابل برگشت میباشد
 • اگر نتیجه اعلام امتیازات مسابقه بر روی تابلو به اشتباه خوانده شده باشد
 • اگر مبارز اعتراف کند که حریف را با اجرای یک حرکت غیر قانونی که از چشم داور دور مانده وادار به تسلیم کرده
 • در صورتی که داور مرتکب اشتباه شود و لحظاتی بعد در حین مسابقه متوجه اشتباه خود شود اجاره دارد اشتباه خود را تصحیح کند و امتیاز یا تصمیم خود درباره مبارزه را به اجرا بگذارد

توجه : برای اینکه نتیجه مسابقه تغییر کند شرایط زیر باید در نظر گرفته شود

 • داور این اختیار را دارد که در صورت تغییر نظر در مورد امتیازات در حین مسابقه آنها را تغییر دهد! تعیین نتیجه نهایی مسابقه از اختیارات مسلم داور می باشد
 • داور باید در جریان کامل اوزان و وزن کشی ها باشد و در صورت اینکه احساس کند مشکلی در ضمینه وزن مبارزین وجود دارد می تواند جلوی انجام مسابقه را بگیرد

وضعیت داوران

 • برگزار کننده مسابقه می تواند بین 1 تا 3 داور را برای انجام یک مسابقه برگزیند (بسته به نظر برگزار کننده)
 • در چنین شرایطی به جز داور وسط دو داور در دو گوش تشک درست روبروی یکدیگر بر روی صندلی خواهند نشست
 • هر دو داور کناری دارای قدرت مطلقه همچون داور وسط می باشند و هر تصمیمی باید به تایید حداقل دو داور از سه داور برسد
 • در صورت بروز هر گونه ناهماهنگی و اشتباه میان داوران هر دو داور کناری باید تا آخر مسابقه بر روی صندلی خود نشسته و حق بلند شدن ندارند
 • در صورت بروز هر گونه شک و تردید در تصمیم داور وسط ! داور کناری موظف به بلند کردن پرچم و کمک به داور وسط در راستای اعمال تصمیم درست می باشد
 • در صورتی که مبارزه با امتیاز مساوی میان طرفین پایان پذیرد! هر سه داور وسط و کناره ها باید سر جای خود باقی بمانند و با علامت دست به داور وسط نظر خود را درباره برنده مسابقه اعلام کنند در صورتی که داور وسط تصمیم به رد صلاحیت یکی از مبارزین بگیرد اول باید با علامت دست آنرا به داوران کناری اعلام کند و بعد نظر آنها را بخواهد و در صورت تایید یکی از داوران کناری حکم به اجرا گذاشته خواهد شد

وظایف داوران

 • دعوت مبارزان به وسط تشک یکی از وظایف داور می باشد
 • داور موظف است که قبل از شروع مبارزه لباس و کمربند مبارزان را بازدید و تایید کند. در صورتی که داور تشخیص دهد که البسه یکی از مبارزان دارای مشکل و مورد تایید قوانین البسه مسابقات نیست! میتواند حکم به انجام نشدن مبارزه و حتی رد صلاحیت مبارز متخلّف دهد
 • تایید وضعیت استقرار مبارزان در محل تعیین شده برای شروع مبارزه از وظایف داور می باشد (هر دو مبارز گی همرنگ پوشیده اند)
 • دادن امتیاز به مبارزان و اعلام آن به میز شمارش آرا بنا بر وضعیت استقرار مبارزان و استفاده از مچ بند قرمز و آبى می باشد. به این صورت که یکی از مبارزان یک کمربند قرمز رنگ را به کمر بسته و در سمت راست داور مستقر خواهد شد (داور هم یک مچ بند قرمز به دست راست و یک مچ بند آبى به دست چپ خواهد بست) داور برای اعلام امتیاز برای مبارز دارنده کمربند قرمز رنگ از دست راست خود که مچ بند قرمز به آن بسته است استفاده خواهد کرد و از دست چپ خود با مچ بند آبى برای اعلام امتیاز مبارز دیگر

توجه : وضعیت استقرار مبارزان بر مبنای رنگ (گی) از وظایف داور می باشد

 • در صورتی که یکی از مبارزان گی آبی و دیگری سفید پوشیده است ( فقط سه رنگ سفید .آبی و سیاه مجاز می باشد) مبارزی که گی آبی پوشیده است باید در سمت چپ داور مستقر شود. (مبارز دیگر باید کمربند قرمز را ببندد و در سمت دست راست داور بیستد)
 • در صورتی که یکی از مبارزان گی آبی و دیگری سیاه پوشیده است مبارزی که گی آبی پوشیده است باید در سمت چپ داور مستقر شود (مبارز دیگر باید کمربند قرمز را ببندد و در سمت دست راست داور بیستد)
  اعلام شروع مبارزه از وظایف داور می باشد
 • داور موظف است در صورتی که تشخیص دهد ادامه مبارزه به صلاح مبارزان نیست از ادامه مبارزه جلوگیری کند
 • داور موظف است که در صورت خروج بدن مبارزان از محوطه اصلى تشک (در حالى که هیچکدام برترى بر دیگرى ندارند) مبارزه را قطع و آنها را به مرکز تشک باز گرداند و مبارزه را از سر پا ادامه دهند
 • داور در صورت خروج بدن مبارزان از محوطه اصلى تشک (در حالى که یکى از مبارزان در حال بدست آوردن وضعیت منجر به امتیاز مى باشد ) باید صبر کند و به مبارز فرصت دهد تا به امتیاز دست یابد و سپس مبارزه را قطع و آنها را با حفظ وضعیت به مرکز تشک باز گرداند
 • در صورتی که یکی از مبارزان در خارج از تشک (منطقه کناری تشک ولی همچنان بر روی تشک و نه خارج از آن) در حال اجرای حرکت سابمیشن باشد داور نباید مبارزه را قطع کند!
 • در صورتی که یکی از مبارزان در حال اجرای حرکت سابمیشن باشد و رقیب او برای فرار از مخمصه به کل از تشک خارج شود داور باید بازی را قطع نموده و مسابقه را به صورت سر پا از وسط تشک مجددا آغاز کند و دو امتیاز به شخصی که در حال اجرای سابمیشن بود و به خاطر فرار عمدی حریف به خارج از تشک آنرا از دست داده است بدهد.

دستورات اشاره ای و کلامی داور

داور مسابقه باید از یکسری حرکات و دستورات زبانی و اشاره اى خاص برای برقراری ارتباط با مبارزان, داوران کناری و میز شمارش امتیازات استفاده کند,در زیر لیست کامل این علایم را میبینیم

دستور ورود به تشک مبارزه

توسط داور

مبارزان براى شروع مسابقه باید حدود 2 متر از هم فاصله داشته باشند و کاملا روبروى هم باشند

بازیکن با کمربند قرمز باید سمت راست داور بیستد , قبل از شروع مسابقه مبارزان ابتدا به داور و سپس به یکدیگر اداى احترام مى کنند

 • مسابقه با دستور داور و گفتن کلمه (فایت) و از سرپا آغاز مى شود
 • به محض گرفتن گریپ بر روى لباس یکدیگر مبارزان این اجازه را دارند که فورا به زمین بروند و مبارزه را از روى زمین ادامه دهند
 • مبارزان میتوانند به صورت مداوم وضعیت خود را تغییر دهند ولى نکته مهم این است که مبارزان باید به صورت پیوسته فعال باشند و حق کم کارى ندارند
 • هر حرکتى که موجب خروج مبارزان از تشک مبارزه شود باید فورا توسط داور متوقف شود و مبارزان به مرکز تشک بازگشته و مبارزه را از سرپا ادامه خواهند داد
 • در صورتى که یکى از مبارزان در حال گرفتن وضعیت امتیاز آور باشد ولى مبارزان از تشک مبارزه خارج
  شوند داور نباید فورا مبارزه را متوقف کند و باید صبر کند تا مبارز وضعیت امتیاز آور را به دست آورد و سپس امتیازرا به مبارز داده و بعد مبارزه را قطع و مبارزان را به وسط تشک فراخوانده و مبارزه را از همان وضعیت قطع شده ادامه مى دهد
 • وقتى دو سوم بدن مبارزان در حالى که هنوز در وضعیت سرپا هستند بیرون از منطقه اصلى تشک باشد داور باید مبارزه را قطع کند و مبارزان را به وسط تشک فرابخواند و مبارزه را مجددا از وضعیت سرپا ادامه دهد
 • در پایان مسابقه داور با حرکت دست برنده را اعلام مى کند و سپاس مبارزان موضف هستند که روبه یکدیگر به هم تعظیم کنند و سپس رو به داور کنار و میز داوران کرده و تعظیم کنند

مفاهیم حرکات دست داوران

درست و مرتب کردن گى

درست و مرتب کردن کمربند

در خواست از مبارزان براى باقى ماندن در محیط اصلى تشک مبارزه

دستور نشستن بر روى زمین در نقطه مورده نظر داور

دستور برخواستن مبارز

مقررات شروع و پایان مسابقه

 1. فقط داور وسط میتواند دستور شروع مسابقه و باز شروع مسابقه پس از قطع شدن جریان مسابقه به هر دلیل را صادر کند
 2. داور در صورت مشاهده کم کارى از سوى هر کدام از مبارزان میتواند با گفتن کلمه فایت به مبارز کم کار هشدار دهد
 3. داور براى قطع موقت جریان بازى باید با گفتن کلمه استاپ به مبارزان قطع جریان مبارزه را اعلام کند و مبارزان حق هیچگونه تکان خوردن و به هم زدن وضعیت تا
 4. رسیدن دستور جدید از داور را ندارنداگر هر دو مبارز در یک وضعیت قابل تشخیص از سوى داور از تشک مبارزه خارج شوند, داور مسابقه را قطع کرده و مبارزان را به وسط تشک فراخوانده و مبارزه را از همان وضعیت ادامه خواهند داد

 1. داور هر زمان که صلاح بداند میتواند مبارزه را به منظور اعمال قانون قطع کند
 2. اگر هر دو مبارز در یک وضعیت غیر قابل تشخیص از سوى داور از تشک مبارزه خارج شوند, داور مسابقه را قطع کرده و مبارزان را به وسط تشک فراخوانده و مبارزه را از وضعیت سرپا ادامه خواهند داد
 3. داور میتواند در صورت تشخیص مصدومیت و یا بیمارى و یا خون ریزى یکى از مبارزان فورا مسابقه را قطع کرده و طبق قوانین مسابقه برخورد کند
 4. در صورت وقوع سابمیشن داور باید فورا مسابقه را قطع کند و برنده را اعلام کند
 5. داور پس از پایان زمان قانونى مسابقه باید فرمان استاپ را صادر کند

امتیازات

هر گونه حرکتى که منجر به گرفتن وضعیتهاى برتر شود میتواند به امتیاز منجر شود

تکنیکهاى تدافعى و فرارها هیچ امتیازى ندارند

4 امتیاز

ماونت

ماونت از پشت کنترل از پشت

3 امتیاز

عبور از گارد حریف

2 امتیاز

زمین زدن درو کردن

زانو روى شکم

امتیازات

امتیاز فقط زمانى داده مى شود که مبارز بتواند به یکى از وضعیتهاى ذکر شده در بالا برسد و آن وضعیت را به مدت 3 ثانیه در کنترل کامل داشته باشد. سپس داور با بلند کردن دست بر مبناى مچ بند آبى و قرمز و با انگشت تعداد امتیازات صادر شده را به میز شمارش امتیازات اعلام مى کند

در صورتى که مبارز به منضور فرار از وضعیت برتر به طور تعمدى از محدوده تشک مبارزه خارج شود داور بازى را قطع کرده و 2 امتیاز براى حریف صادر می کند و یک اخطار هم به مبارز متخلف داده خواهد شد

مبارزان میتوانند با رسیدن به وضعیتهاى امتیازى مختلف و به صورت پیاپى جمع امتیازات را به صورت یک جا دریافت کنند و فقط 3 ثانیه کنترل بر روى آخرین وضعیت به دست آمده براى دریافت کل امتیازات کافى مى باشد

به عنوان مثال اگر مبارز مستقیم پس ازعبور از گارد حریف به وضعیت ماونت برود 3 امتیاز براى عبور از گارد و 4 امتیاز براى وضعیت ماونت و مجموعا 7 امتیاز به مبارز داده خواهد شد

مبارزى که از سابمیشن فرار می کند و به یک موقعیت برتر میرسد فقط زمانى امتیاز به او تعلق میگیرد که به طور کل از سابمیشن حریف فرار کرده باشد و موقعیت را براى 3 ثانیه در اختیار کامل داشته باشد

وقتى مبارز از سابمیشن فرار کرده و به موقعیت برتر میرسد در صورت در اختیار نداشتن وضعیت به طور کامل هیچ امتیازى داده نخواهد شد و حتى امتیاز ادونتج هم داده نخواهد شد

اگر مبارز به چند وضعیت امتیاز آور برسد ولى در همان حال تحت فشار حمله براى سابمیشن از طرف حریفش باشد و نتواند خود را رها کند فقط یک امتیاز ادونتج داده خواهد شد و نه امتیاز کامل براى داشتن وضعیتها

Advantage

کم کردن امتیاز

ادونتیج

برترى
امتیاز ادونتیج زمانى داده خواهد شد که مبارز موفق به رسیدن به یکى از وضعیتهاى امتیاز آور شده باشد ولى نتواند به مدت 3 ثانیه آن را در کنترل کامل خود نگهدارد به پاس مجرى فن نیمه موفق بودن یک امتیاز برترى ویا ادونتج داده خواهد شد

داور مسابقه حتى مى تواند امتیاز ادونتج را پس از پایان مسابقه به مبارزى که در آخرین لحظات به وضعیت امتیاز آور رسیده بدهد

داور حتى میتواند امتیاز و یا ادونتج داده شده را بنابر تصمیم خود کنسل کند وبا حرکت دست خود به میز داورى اعلام کند که امتیاز مبارز کسر شود

حرکت دست براى اعلام دادن ادونتج

حرکت دست براى اعلام کم کردن امتیاز

 • زمین زدن

.زمانى که مبارز حریف را از وضعیت تعادل بر روى پاها خارج کند و باسن و یا پشت حریف را به زمین بزند به اصطلاح تیک داون انجام شده است

 • اگر هنگام تیک داون حریف رو به زمین بر روى هر دو دست و پا فرود آید امتیاز تیک داون فقط در صورتى داده مى شود که اجرا کننده فن حداقل یک زانو بر روى زمین داشته باشد و 3 ثانیه وضعیت را کنترل کند
 • در صورتى که مبارز اقدام به تیک داون کند و حریف براى فرار از تیک داون به وضعیت پول گارد برود بنا به صلاحدید داور باید 2 امتاز و یا یک ادونتج به مبارز به خاطر مجرى فن تیک داون بودن داده شود
 • اگر مبارز اقدام به تیک داون کند و در صورتى که گریپ روى شلوار حریف داشته باشد و حریف براى فراراز تیک داون سریع به وضعیت اوپن گارد برود امتیاز تیک داون کامل به مبارز داده خواهد شد
 • اگر حریف به قصد کشیدن مبارز به داخل گارد بسته اقدام به پریدن بر روى مبارز از وضعیت سرپا کند و مبارز بلافاصله بر روى زانوان نشسته و پشت حرف را روى زمین قرار داده و وضعیت را براى 3 ثانیه نگاه دارد امتیاز کامل تیک داون داده خواهد شد
 • اگر حریف قبل از اینکه مبارز اقدام به تیک داون کند مبارز را به داخل گارد بسته خود بکشد هیچ امتیاز و یا ادونتجى به مبارز براى تیک داون داده نخواهد شد
 • اگر مبارز در داخل منطقه اصلى تشک مبارزه اقدام به تیک داون کند ولى حریف در ناحیه خارج از منطقه مبارزه تشک فرود آید در صورت نگه داشتن وضعیت براى 3 ثانیه امتیاز کامل تیک داون ثبت خواهد شد و سپس مبارزه قطع و مبارزان به وسط تشک آمده و از همان وضعیت کار را ادامه مى دهند

 • اگر مبارز اقدام به تیک داون کند و یک ویا هر دو زانوى حریف به زمین بخورد و در همان حال مبارز همچنان بر روى هر دو پاى خود باشد امتیاز کامل تیک داون داده خواهد شد
 • در صورتى که حریف اقدام به زیرگیرى کند و مبارز با موفقیت بدل بزند و حریف را به خاک ببرد فقط امتیاز کامل تیک داون به مبارز داده خواهد شد و نه به حریفدر صورتى که مبارز اقدام به سویپ کند ولى حریف دفاع کند و در ادامه حریف روى مبارز بیفتد به حریف بالایى هیچ امتیاز و یا ادونتیجى بابت تیک داون تعلق نمى گیرد
 • اگر مبارز پشت حریف را از وضعیت سرپا بگیرد و به طور کامل 4 امتیاز کنترل پشت را بگیرد و در ادامه هر دو حریف به خاک بروند امتیاز تیک داون داده نمى شود
 • مگر اینکه مبارزى که وضعیت پشت را در اختیار دارد حد اقل یک پایش بر روى زمین باشد

هر تیک داونى همراه با کنترل وضعیت از بالا براى مدت 3 ثانیه

2 امتیاز

در صورتى که مبارز اقدام به تیک داون کند ولى نتواند آنرا به شکل کامل اجرا کند و نتواند وضعیت امتیازى به دست آورد و یا اگرآورده نتواند براى 3 ثانیه آنرا کنترل کند فقط یک ادونتیج داده خواهد شد

ادونتیج

 • وضعیت هاى امتیاز آور ( 3 ثانیه )

 • در صورتى که مبارز یک بار به یک وضعیت امتیاز آور برسد و امتیاز وضعیت براى او صادر شود اگر در حین مبارزه مجددا به همان وضیت امتیاز آور بازگردد دیگر امتیاز جدیدى داده نخواهد شد, مگر آنکه مبارزه به دستور داور قطع و مجددا از سرپا آغاز شود

بدون امتیاز

زانو روى شکم ناقص (فقط یک ادونتیج)

زانو روى شکم(صحیح و امتیاز آور)

ادونتیج

2 امتیاز

2 امتیاز

مبارز باید زانوى پاى سمت حریف را روى شکم حریف قرار داده و پاى دیگر کاملا صاف باشد و مبارز کاملا روبرو و چشم در چشم ویا سینه به سینه حریف باشد

ماونت از جلو و پشت

نمونه هاى کاملا صحیح امتیاز آوربراى وضعیت هاى مونت از جلو و پشت

4 امتیاز

ادونتیج

نمونه نیمه صحیح که فقط یک ادونتیج داده خواهد شد

بدون امتیاز

بدون امتیاز

نمونه هاى نا صحیح که هیچ امتیازى داده نخواهد شد

 • کنترل از پشت

4 امتیاز

4 امتیاز

نحوه صحیح و امتیاز آور براى وضعیت کنترل از پشت

ادونتیج

ادونتیج

ادونتیج

نمونه هاى نیمه صحیح وضعیت کنترل از پشت که فقط یک ادونتیج داده خواهد شد

وضعیت گارد و عبور از گارد (پس)

مبارزى که در وضعیت بالا قرار دارد و از پاهاى حریف زیرى عبور مى کند (چه از گارد و چه از هالف گارد) و به وضعیت ساید کنترل یا نورد ساود (شمال جنوب) می رسد و این وضعیت را براى 3 ثانیه حفض مى کند.

3 امتیاز

3 امتیاز

3 امتیاز

ادونتیج

بدون ادونتیج

3 امتیاز

 • عبور کردن از گارد حریف ولى بازیکن بالایى نتواند به وضعیت کنترل برسد و یا به هالف گارد برسد یک ادونتیج داده خواهد شد
 • اگر بازیکن در وضعیت بالا از گارد عبور کند ولى حریف زیرین به حالت دو دست و دو زانو (لاک پشت) برسد به بازیکن بالایى یک ادونتیج تعلق می گیرد

SWEEPS (درو کردن)

برگرداندن بازیکن از وضعیت بالا به زیر که لزوما از وضعیت گارد انجام گیرد (هر گاردى) به همراه 3 ثانیه کنترل کامل یک سویپ حساب مى شود و 2 امتیاز به مبارز داده خواهد شد

از وضعیت گارد اگر بازیکن زیرین بتواند به پشت حریف برود و او را با حداقل داشتن یک زانو بر روى زمین کنترل کند حرکت سویپ به حسای مى آید و امتیاز سویپ داده مى شود

 1. سابمیشن , قفل مفصل و خفه کردنتمام فنون خفه کردن آزاد هستند به غیر از خف
 • تمام قفل هاى مفصل بر روى کتف و آنج و مچ دست آزاد مى باشد
 • قفل هاى پا اعم از خم کردن و باز کردن پاها و فشار آوردن به عضلات (کف سلایسر) آزاد مى باشد . هر قفلى که منجر به پیچیدن زانو بشود ممنوع مى باشد,
 • اگر بازیکنى قفل پاى صاف اجرا کند و حریف یه قصد فرار زانویش بپیچد و در نتیجه درد وضعیت پیش آمده تپ کند بازى را واگذار خواهد کرد
 1. در حین اجراى سابمیشن
 • اگر بازیکنى به صورت متوالى دست خود را به زمین, حریف و یا بدن خودش به صورت کاملا واضخ و مشخص بزند تپ کردن و یا همان اعلام تسلیم شدن مى
 • باشد .
 • وقتى که حریف حرکت ذکر شده در بالا را با پا انجام دهد باز هم تپ به حساب مى آید
 • وقتى که بازیکن به صورت لفظى خواستار اتمام بازى بشود همان تپ و تسلیم شدن مى باشد
 • وقتى که حریف در کمند سابمیشن گیر کرده است و از او داد و فریادى که به نشانه درد کشیدن باشد شنیده شود داور مى تواند آن را تسلیم شدن به حساب آورد و بازى را قطع کند
 • بازیکنى که در اثر یک فن ازهوش برود و یا بر اثر حرکتى در حین بازى که خطا نباشد هوشیارى خود را از دست بدهد بازى واگذار شده به حساب مى آید

خطر واقعى

 • زمانى که مبارز یک سابمیشن را اجرا مى کند و حریف در خطر کامل اجراى تکنیک قرار مى گیرد ولى موفق به فرار مى شود به اجرا کننده سابمیشن یک ادونتیج تعلق مى گیرد
 • در چنین شرایطى تشخیص داور بسیار مهم است که سابمیشن چقدر کامل اجرا شده است

 • وقتى دفاع مناسب براى فرار از یک سابمیشن اجرا مى شود که منجر به خارج شدن بازیکن از محوطه بازى شود 2 امتیاز به اجرا کننده سابمیشن تعلق خواهد گرفت
 • اگر تکنیک دفاع و یا فرار موجه نباشد بازیکن فرار کننده مستقیما از بازى به دستور داور اخراج خواهد شد (دیس کوالى فاى)
  اگر در حین اجراى سابمیشن بازى به خارج از محوطه قانونى برود 2 امتیاز به اجرا کننده فن تعلق نمی گیرد ولى بر اساس تشخیص داور یک ادونتیج به اجرا کننده مى تواند تعلق بگیرد
 • درهر3 وضعیت ذکر شده در بالا بازى در وسط تشک مجددا از سرپا ادامه پیدا خواهد کرد

بدون خطر

خطاها \حرکات ممنوعه

خطاها در چهار مرحله اعمال مى شوند

خطا
خطا 2 : یک ادونتیج به حریف داده مى شود
خطا 3 : 2 امتیاز به حریف داده مى شود
خطا 4 : اخراج از بازى
داور وسط کلمه “خطا” را بلند اعلام مى کند و با مشت بسته بازیکن مرتکب خطا را نشان مى دهد

خطاهاى جدى

 • این دسته از حرکات غیر مجاز خطا را به همراه خواهند داشت

کم کارى , در چنین شرایطى بازیکن خاطى با حرکت دست نشان داده مى شود و کلمه فایت گفته مى شود به همراه علامت مشت بسته براى خطا

اگر بازیکن در شرایطى باشد که نتواند داور را ببیند , داور وسط با دست زدن به بازیکن او را از وضعیت خطا آگاه مى سازد

 • کم کارى و یا معطل کردن , به این معنا مى باشد که یک بازیکن به دنبال پیش بردن وضعیت خود نباشد و یا اینکه بازیکن بازى را به روى حریفش به اصطلاح ببندد
 • داور 20 ثانیه زمان به بازیکن مى دهد و سپس علامت خطا را به بازیکن مرتکب کم کارى نشان مى دهد
 • بى دلیل از تشک خارج شدن و یا هول دادن حریف به خارج از تشک بدون اجراى تکنیک مشخص
 • فرار از دست حریف
 • وقتى هر دو بازیکن همزمان پول گارد مى کنند و هیچکدام اقدام به اجراى فن و یا گرفتن امتیاز نمى کنند, بعد از 20 ثانیه داور وسط به هر دو بازیکن خطا کم کارى مى دهد و بازى را از سر پا مجددا آغاز مى کند
 • وقتى بازیکنى گریپ حریفى که بازى را به خاک مى کشاند باز کند ولى اقدام به ادامه مبارزه نکند
 • وقتى هر دو بازیکن در هر جاى بازى کم کارى کنند به هر دو مبارز اخطار کم کارى داده خواهد شد
 • براى فرار از بازى در خاک بازیکنى بلند شود و دیگر اقدام به ادامه بازى نکند
 • کم کارى براى بازیکنى که ماونت و یا پشت حریف را گرفته است منظور نخواهد شد به شرطى که اصول تکنیکى وضعیتها رعایت شود
 • براى بازیکنى که در وضعیت امتیاز دهنده گرفتار شده است و در حال دفاع کردن حمله هاى حریف است خطا کم کارى منظور نمى گردد.
 • وقتى بازیکنى قسمت داخلى گى حریف را بگیرد و یا پا به داخل گى گذاشته شود و یا دست از داخل گى عبور کند و قسمت خارجى گى گرفته شود

 • گذاشتن دست بر روى صورت حریف قرار دادن
 • بدون تماس با حریف به خاک رفتن
 • استفاده از کمربند براى اجراى تکنیک در ضمانى که کمربند باز شده است
 • تعلل در حضور بر روى تشک بازى به هر دلیلى … لباس نا مناسب, نبستن کمربند, اتلاف وقت در مرتب کردن لباس
 • در مبارزات بدون گى گرفتن لباس خود و یا لباس حریف
 • براى سطح مبتدى پریدن بر روى گارد خطا مى باشد و از وسط تشک مجددا بازى از سر پا آغاز مى شود

 • عمدا پا را داخل کمربند قرار دادن

 • پا به داخل یقه بردن بدون داشتن گریپ در همان سمت لباس
  Ne-Waza Competition Rules Ju-Jitsu Asian Union
 • صحبت گردن بى دلیل با داور مگر براى مورد پزشگى و یا حفض ایمنى بازیکن
 • تخطى از دستور داور
 • خارج شدن از تشک براى جلوگیرى از سویپ و یا تیک داون
 • خارج شدن از تشک قبل از اینکه برنده بازى اعلام شود , در این صورت یک خطا به بازیکن و حد اقل یک ادونتیج به حریف داده خواهد شد

Notes

در این قسمت خطاهاى شدید ذکر شده انه که در صورت بروز هر کدام به اخراج شدن بازیکن از مسابقه مى انجامد

این نوع خطاها با یکبار انجام گرفتن بازى را به پایان مى رسانند

 • قصد آسیب زدن به حریف
 • خارج شدن از تشک به منظور فرار از سابمیشن (بدون فرار صحیح از تکنیک)
 • اجراى فنى که به ستون فقرات حریف فشار وارد کند, بدون داشتن تکنیک خفه کردن, لازم به ذکر است که کسى که زیر مى باشد مى تواند سر حریف را به پایین بکشد
 • کوبیدن حریف به زمین وقتى که در حالت گارد و یا کنترل از پشت مىباشد
 • تیک داون ویا فنون پرتابى که صورت و یا گردن حریف را به زمین بکوبد
  ضربه زدن ,گاز گرفتن , و هرگونه اعمالى که به دور از شان امسابقه و اخلاق ورزشى باشد در هر مرحله اى از مسابقه, در صورت بروز چنین شرایطى به تصمیم هیت داوران بازیکن خاطى از ادلمه مسابقه محروم مى شود و در صورت لزوم تمام بردها و مدال بازیکن مردود اعلام مى گردند
 • اعمال حرکات خلاف مفصل بر روى انگشتان دست و یا پا
 • اجراى قفل پایى که زانو را بپیچاند…مانند هیل هوک
 • حرکاتى که زانوى حریف را از خط صاف منحرف کند … براى مثال پا را از خارج به داخل بستن روى زانوى حریف
 • انگشت را به داخل چشم حریف فرو بردن
 • خفه کردن با دست خالى و یا فشار دادن گلو حریف با انگشتان و یا بستن راه تنفسى به حریف با استفاده از دست ها
 • زمانى که یک بازیکن وضعیتى را پیش آورد که سعى در اخراج حریفش را داشته باشد
 • استفاده از پماد و یا کرم هایى که ممکن است روى حریف اثر منفى بگذارد

جدول کامل سابمیشنهاى قانونى در رده هاى سنى مختلف

براى اطلاعات تکمیلى درباره این جدول به صفحه آخر مراجعه شود

4 – 12 years of age

6

13 – 15 years

of age U18 / U21 / Seniors

1

Submission stretching the legs apart

2 Choke with spinal lock

3

Straight foot lock

4 Forearm choke using the sleeves (Ezequiel choke)

5

Frontal Guillotine Choke

6 Omoplata

7

Pulling head in triangle

8 Armtriangle

9

Jump into the guard

Pressing kidney or rips in Close Guard
Wrist lock
Single leg takedown with the head of the attacker
outside the opponents body

7

13

14

Biceps Slicer

Calf Slicer

15

Kneebar

16 Toe Hold

17

18

Slam

Spinal lock (without choke)

19

Heel hook

20 Locks twisting the knees

21

Straight foot lock and Turning inside

Lateral pressure to the knee
(by crossing out in)

Toehold with outside turn
Kanibasami / scissor throw
Fingerlock
Takedown forcing on the head or neck (Suplex, ..)

حمله هاى خطرناک به زانو

اعمال فشار از خارج به داخل بر زانوى حریف خطالى شدید به حساب مى آید و با اخراج مستقیم مبارز همراه خواهد بود , این حرکت در هر صورتى که انجام بگیرد (چه در خاک و چه ایستاده) خطا مىباشد و خطر آسیب رساندن به زانوى بازیکن را دارد

عکسهاى زیر وضعیت را بهتر نشان مى دهند , براى بهتر درک کردن این حالت خط مرکزى بالا تنه حریف را در نظر بگیرید

این وضعیت در زمان اجراى سابمیشن هم باید رعایت شود, به عنوان مثال هنگام قفل پا زدن پا نباید از داخل به خارج رد شود

Ne-Waza Competition Rules

Ju-Jitsu Asian Union

Notes

وضعیتهاى مجاز

Free foot Crossing the foot under the knee

خاتمه دادن به مسابقه

 • Submission:
  یک بازیکن قبل از پایان زمان قانونى مسابقه با اجراى یک سابمیشن که منجر به تسلیم شدن حریف بشود بازى را مى برد
 1. پس از به پایان رسیپن زمان قانونى مسابقه بازیکن با امتیاز بیشتر برنده اعلام مى شود
 2. اگر که امتیازها برابر باشند بازیکنى که ادونتیج بیشترى داشته باشد برنده بازى اعلام مى شود
 3. اگر امتیازها و ادونتیجها برابر باشند تعداد خطاها برنده را مشخص خواهد کرد
 4. اگر امتیازات و ادونتیجها و خطاها مساوى باشند راى داوران برنده را مشخص خواهد کرد
 5. اگر هر دو بازیکن در اثر خطا غیر عمد مصدوم شوند و بازى در مرحله نیمه نهایى یا نهایى باشد و تمام امتیازات برابر باشند و هیچ کدام از بازیکنان قادر به ادامه بازى نباشند برنده با پرتاب سکه مشخص خواهد شد

عدم حضور یا انصراف حریف

 1. در صورت عدم حضور یکى از مبارزان بر روى تشک و پس او 3 بار خوانده شدن نام بازیکن حریف حاضر بر روى تشک برنده اعلام خواهد شد
  در صورتى که یکى از مبارزان در حین بازى توانایى ادامه بازى را نداشته باشد و به داور اعلام انصراف از ادامه مسابقه را کند حریف برنده اعلام مى شود
  مصدومیت , بیمارى , حادثه
 2. در صورت مصدوم شدن یکى از مبارزان داور وسط حد اکثر 2 دقیقه بابت استراحت به بازیکن مصدوم اختصاص مى دهد(به اختیار داور وسط)
 3. وقتى که یکى از مبارزان دچار خونریزى شده است و خونریزى قطع نمى شود فقط 2 بار اجازه مداوا را دارد
 4. اگر یکى از مبارزان قادر به ادامه بازى نباشد داور وسط بر اساس موارد ذکر شده تصمیم نهایى را مى گیردوقتى مبارز خودش مقصر در آسیب دیدگى خودش باشد بازیکن مصدوم بازنده اعلام خواهد شد
 5. وقتى داور قادر به تشخیص دلیل مصدومیت نباشد بازیکن مصدوم بازنده اعلام خواهد شد
 6. وقتى مصدومیت در اثر یک حرکت خطا ایجاد شده باشد بازیکن خاطى اخراج خواهد شد
 7. پزشک رسمى مسابقات تشخیص دهد که مبارزى قادر به ادامه مسابقه نمى باشد
 8. اگر که یکى از مبارزین از هوش برود بازى به اتمام مى رسد و مبارز از ادامه شرکت در مسابقه محروم مى شود
 9. اگر که مبارز اعلام کند که دچار گرفتگى عضلانى شده است حریف مقابل برنده اعلام مى شود
 10. در صورتى که مبارز دچار حالت تهوع و … در حین انجام مسابقه شود بازنده اعلام خواهد شد

بهداشت فردى

 • ناخونها باید کاملا کوتاه باشد
 • موى بلند باید کاملا بسته باشد
 • در صورت مشاهده آسیب و یا بیمارى پوستى و … پزشک مسابقه سریعا باید مطلع شود و راى نهایى را اعلام کند
 • مبارزان خارج از تشک باید حتما با کفش تردد کنند
 • گى مبارز باید کاملا تمیز و سالم باشد
 • پوشیدن هرگونه جسم سخت اعم از کفش, کاپ,زیورآلات, لنز چشمى ممنوع است

توضیحات جدول صفحه 28

جدول حرکات مجاز و خطاهاى شدید بر اساس رده سنى

لازم به ذکر مى باشد که 10 تکنیک آخر این جدول در تمام ردهاى سنى ممنوع مى باشد و مستقیما با حکم اخراج داور مواجه خواهد شد

براى مشاهد جزییات دقیقتر به خود جدول در صفحه 28 مراجعه شود

 1. قفلى که پاها را از هم باز مى کند
 2. خم کردن سر و گردن به همراه خفه کردن
 3. قفل پاى صاف
 4. خفه کردن به همراه گرفتن آستین و ساعد
 5. قفل گردن گیوتین
 6. اوموپلاتا (قفل کتف دست)
 7. کشیدن سر به پایین در هنگام اجراى تراى انگل
 8. تراى انگل با دستها
 9. پریدن به گارد
 10. فشار آوردن به دنده هاى حریف از داخل گارد با پاها
 11. قفل مفصل بر روى مچ دست
 12. حرکت زیرگیرى یک خم زمانى که سر بیرون بدن حریف باشد
 13. فشار مستقیم بر روى عضله بازوى دست به منظور سابمیشن
 14. فشار مستقیم بر روى عضله ساق پا به منظور سابمیشن
 15. حرکت قفل صاف زانو
 16. قفل مفصل مچ پا
 17. اسلم کردن و یا به زمین کوبیدن
 18. قفلى که به ستون فقرات فشار بیاورد بدون داشتن تکنیک خفه کردن
 19. قفل زدن بر روى پاشنه پا , (بسیار خطرناک)
 20. هر گونه قفلى که زانو را بپیچاند
 21. قفل صاف پا و پیچیدن به داخل
 22. فشار به صورت اوریب آوردن به روى زانوى حریف (پا را از خارج به داخل آوردن)
 23. قفل مچ پا به صورت برعکس
 24. کانى باسامى یا قیچى کردن از سرپا
 25. برگرداندن انگشتان
 26. تیک داون که با سر و یا گردن حریف به را به زمین بزند

به بالای صفحه بردن