ترتیب کمربند جوجیتسو برزیلی

رنگ کمربند بیانگر دانش فنی و مهارتهای عملی ورزشکار است. اگرچه هیچ استاندارد مشخصی وجود ندارد که تعیین کند چه زمانی یک تمرین کننده جوجیتسو برزیلی برای ارتقا به سطح بعدی آماده است ، اما مربی یا آکادمی معمولاً پس از آزمون ها هنرجویان را ارتقاء میدهند. رنگ کمربند توسط مربی یا کمیته فنی آکادمی تعیین می شود.

ورزشکاران مبتدی / نوجوانان کمربند سفید
این کمربند کمترین رتبه در جوجیتسو برزیلی است. این نشان می دهد که این ورزشکار در سطح مبتدی است و هنوز در فنون پیشرفته ، دانش و تجربه کافی ندارد


کمربند خاکستری
به عنوان سطح دوم در جوجیتسو برزیلی ، نشان دهنده این است که این ورزشکار اصول جوجیتسو را کسب کرده است. ورزشکاران در سنین 4-6 سال می توانند برای آموختن مهارت های بالاتر ، در این رده بندی شرکت کنند.


کمربند زرد
این سطح برای جوانان بین 7-15 سال است. ورزشکاران طبق قوانین فدراسیون بین المللی جوجیتسو برزیلی در رده کمربند زرد شرکت می کنند.


کمربند نارنجی
این سطح برای ورزشکارانی است که تعدادی مهارت اضافی کسب کرده اند. طبق قوانین فدراسیون بین المللی جوجیتسو برزیلی ، ورزشکاران جوان بین 10-15 سال می توانند در این گروه شرکت کنند.


کمربند سبز
در این گروه ، ورزشکاران مهارت و تجربه پیشرفته تری کسب می کنند. سن ورزشکاران باید در سنین 13-15 سال باشد و طبق قوانین فدراسیون بین المللی جوجیتسو برزیلی در این مسابقات شرکت می کنند.
ورزشکاران بزرگسال

کمربند آبی

این کمربند فاصله ای را بین سطح مبتدیان و سطح متوسط ​​ایجاد می کند. یک تمرین کننده کمربند آبی باید مقادیر زیادی دانش فنی در تمام جنبه های Jiu Jitsu کسب کند تا حرکتها را به طور موثر انجام دهد. حداقل سن برای دریافت کمربند آبی 16 سال است.

متقاضیان باید بتوانند تکنیک ها را به خوبی اجرا کنند (انتخاب تکنیک به دلخواه خود متقاضی می باشد)

نکته : تکنیک های سابمیشن پایه اصلی از گارد شامل آزمون زیر نمیشود ومتقاضی باید جداگانه به بهترین شکل آنها را اجرا کند که به صورت رندوم سوال خواهد شد (آرم بار – ترای انگل – اوموپلاتا)

سرپا (takedown) : حداقل دو تکنیک برای آزمون (مثلا اوچیماتا و ساسایی)

وضعیت های بالا (top) : به انتخاب خود متقاضی

• گارد پس : دو تکنیک
• از زانو روی شکم به سابمیشن دو تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• از ساید به ماونت دو تکنیک
• سابمیشن از ساید سه تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• سابمیشن از ماونت سه تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• هالف گارد پس به ماونت یک تکنیک
• هالف گارد پس به ساید یک تکنیک

وضعیت های پایین (گارد)

• سویپ از گارد دو تکنیک
• سابمیشن از گارد سه تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• فرار از ساید کنترل دو تکنیک
• فرار از ماونت کنترل دو تکنیک
• فرار از بک کنترل دو تکنیک
• سابمیشن از بک سه تکنیک
• فرار از هالف گارد مستقیم به گارد دو تکنیک
• فرار از هالف گارد مستقیم به بک کنترل یک تکنیک

توان اجرای تکنیک ها در شرایط واقعی : بخش فول رول با هم رده خود


کمربند بنفش

این رتبه بندی متوسط ​​بزرگسالان است. حداقل دو سال به عنوان کمربند آبی گذرانده باشد و سن متقاضی از 16 سال بیشتر باشد.

متقاضیان باید بتوانند تکنیک ها را به خوبی اجرا کنند (انتخاب تکنیک به دلخواه خود متقاضی می باشد)

نکته : تکنیک های سابمیشن پایه اصلی از گارد شامل آزمون زیر نمیشود ومتقاضی باید جداگانه به بهترین شکل آنها را اجرا کند که به صورت رندوم سوال خواهد شد (آرم بار – ترای انگل – اوموپلاتا)

سرپا (takedown) : حداقل چهار تکنیک برای آزمون (مثلا اوچیماتا و ساسایی)

وضعیت های بالا (top) : به انتخاب خود متقاضی

• گارد پس : سه تکنیک
• از زانو روی شکم به سابمیشن سه تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• از ساید به ماونت چهار تکنیک
• سابمیشن از ساید شش تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• سابمیشن از ماونت شش تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• هالف گارد پس به ماونت سه تکنیک
• هالف گارد پس به ساید سه تکنیک

وضعیت های پایین (گارد)

• سویپ از گارد چهار تکنیک
• سابمیشن از گارد شش تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• فرار از ساید کنترل چهار تکنیک
• فرار از ماونت کنترل چهار تکنیک
• فرار از بک کنترل چهار تکنیک
• سابمیشن از بک پنج تکنیک
• فرار از هالف گارد چهار تکنیک
• فرار از هالف گارد سه تکنیک
• سابمیشن پا دو تکنیک
• دانستن اصول گارد حرفه ای (اسپایدرگارد – دلاهیوا گارد – ریورز دلاهیوا – دیپ هف گارد)

توان اجرای تکنیک ها در شرایط واقعی : بخش فول رول با هم رده خود


کمربند قهوه ای

این یکی از اولین رتبه های بالا در جوجیتسو برزیلی است که با فراگیری مهارت های جدید و دانش مهارت های قبل به این درجه میرسد. حداقل سن 18 و یک و نیم سال از دریافت کمربند بنفش متقاضی گذشته باشد.

متقاضیان باید بتوانند تکنیک ها را به خوبی اجرا کنند (انتخاب تکنیک به دلخواه خود متقاضی می باشد)

نکته : تکنیک های سابمیشن پایه اصلی از گارد شامل آزمون زیر نمیشود ومتقاضی باید جداگانه به بهترین شکل آنها را اجرا کند که به صورت رندوم سوال خواهد شد (آرم بار – ترای انگل – اوموپلاتا)

سرپا (takedown) : حداقل چهار تکنیک برای آزمون (مثلا اوچیماتا و ساسایی)

وضعیت های بالا (top) : به انتخاب خود متقاضی

• گارد پس : پنچ تکنیک
• از زانو روی شکم به سابمیشن شش تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• از ساید به ماونت شش تکنیک
• سابمیشن از ساید ده تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• سابمیشن از ماونت ده تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• هالف گارد پس به ماونت پنج تکنیک
• هالف گارد پس به ساید پنج تکنیک

وضعیت های پایین (گارد)

• سویپ از گارد شش تکنیک
• سابمیشن از گارد ده تکنیک (قفل مفصل دست و چوک)
• فرار از ساید کنترل شش تکنیک
• فرار از ماونت کنترل شش تکنیک
• فرار از بک کنترل شش تکنیک
• سابمیشن از بک ده تکنیک
• فرار از هالف گارد شش تکنیک
• سابمیشن پا سه تکنیک
• دانستن اصول گارد حرفه ای (اسپایدرگارد – دلاهیوا گارد – ریورز دلاهیوا – دیپ هف گارد – بریمبولو – زی گارد – ورم گارد)

توان اجرای تکنیک ها در شرایط واقعی : بخش فول رول با هم رده خود


کمربند سیاه

این بالاترین رتبه در فدراسیون بین المللی Jiu Jitsu است. این نشان دهنده سطح تخصصی مهارت فنی و عملی است. حداقل سن 19سال است و یک سال از دریافت کمربند قهوه ای گذشته باشد.

در این سطح علاوه بر تکنیک های ذکر شده در سطوح پایین تر، متقاضی باید بدل های این تکنیک ها را فرا گرفته باشد و بتواند حداقل 5 رول 8 دقیقه ای انجام دهد.

به بالای صفحه بردن